Vật liệu nhựa nóng

Tổng cộng 115 Phạm vi vật liệu, 7124 Mô hình, 445 Nhà sản xuất của

ABS TAIRILAC®  AG15E1 Ninh Ba Đài Hóa

₫45.209.255/MT

PC Makrolon®  2805 Trung Quốc) Klaudia Kulon (

₫59.500/MT

PC 1609T-11 Sơn Đông Lusi Hóa chất

₫54.532.565/MT

ABS 红三晶® DG417 Thiên Tân Daegu

₫37.928.628/MT

PC WONDERLITE®  PC-110 Chimei Đài Loan

₫67.198.193/MT

ABS TAIRILAC®  AG15A1 Đài Loan

₫45.790.030/MT

ABS POLYLAC®  PA-757 Chimei Đài Loan

₫52.834.650/MT

ABS POLYLAC®  PA-758 Chimei Đài Loan

₫66.142.724/MT

PC/ABS TAIRILOY®  AC3100 Đài Loan

₫72.800/MT

ABS Toyolac®  920 Viet Nam

₫68.605.485/MT

ABS HI-121H Ninh Ba LG Dũng Hưng

₫39.684.583/MT

PC/ABS TAIRILOY®  AC2300 Ninh Ba Đài Hóa

₫58.050.795/MT

PP YUNGSOX®  3015 Đài Loan nhựa

₫38.700.530/MT

ABS 0215A Thiết bị vớt váng dầu mỡ cho xử lý nước thải -PetroXtractor - Well Oil Skimmer (

₫43.750.000/MT

ABS AF-312C LG Huệ Châu

CIF

$2,800/MT

ABS HP-181 LG Huệ Châu

₫39.684.583/MT

ABS KINGFA® KF-730 Công nghệ tóc vàng

₫45.033.344/MT

PC Makrolon®  2405 Trung Quốc) Klaudia Kulon (

₫62.624.494/MT

ABS POLYLAC®  PA-757K Trấn Giang Kỳ Mỹ

₫42.561.387/MT

POM YUNTIANHUA® M90 Trùng Khánh Vân Thiên Hóa

₫52.834.650/MT

HIPS POLIMAXX® HI650 Thái Lan hóa dầu

₫44.028.875/MT

ABS 0215H Cát hóa dầu mỏ Trung Quốc

₫40.494.605/MT

PCTG Tritan™ TX1001 Mỹ Eastman

₫166.245.259/MT

PC Makrolon®  2456 Trung Quốc) Klaudia Kulon (

₫65.162.735/MT

PP TIRIPRO®  K1011 Đài Loan

₫40.506.565/MT

PCTG Tritan™ TX1501HF Mỹ Eastman

₫201.011.378/MT

ABS Terluran® GP-22 Ningbo Inex Benzen cổ áo

₫39.333.392/MT

PC/ABS Bayblend®  T65XF 000000 Trung Quốc) Klaudia Kulon (

₫98.510.440/MT

PC 141R-111 Hóa chất xét nghiệm miễn dịch Roche Diagnostics (

₫545.955.805/MT

PC/ABS Bayblend®  T65XF 901510 Costron Đức (Bayer)

₫98.510.440/MT

PCTG SKYGREEN®  JN200 Hàn Quốc SK

₫95.132.744/MT

PP GLOBALENE®  6331 Lý Trường Vinh Đài Loan

₫40.459.645/MT

PA6 Ultramid® B3EG6 Thượng Hải BASF

₫77.490.820/MT

PETG SKYGREEN®  K2012 Hàn Quốc SK

₫79.329.963/MT

PA66 Ultramid® A3EG6 Thượng Hải BASF

₫126.656.280/MT

PETG SKYGREEN®  PN200 Hàn Quốc SK

₫90.707.965/MT

PC/ABS Bayblend®  T85 XF000000 Trung Quốc) Klaudia Kulon (

₫94.992.210/MT

ABSHIGHGLUEPOWDER HR-181 Kumho, Hàn Quốc

₫60.470.040/MT

PCTG ECOZEN® YF300 Hàn Quốc SK

₫115.676.359/MT

ABS 0215A Cát hóa dầu mỏ Trung Quốc

₫40.494.605/MT

Xem thêm